ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 


 

    Η ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρία αρδευτικού εξοπλισμού
    στην Ελλάδα.
    Kατασκευάζει Υδροληψίες άρδευσης , αερεξαγωγούς , βαλβίδες
    αντεπιστροφής , υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου, αντιπληγματικές βαλβίδες ,
    εξαρμώσεις , υδρόμετρα κ.λ.π και

 
                                      Περισσότερα>>

 

 

 

                                          ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ 

     Ο έμπρακτος σεβασμός στο περιβάλλον και η αναγνώριση της επιχειρηματικής ευθύνης για την διατήρηση των ισορροπιών στη φύση αποτέλεσαν τον νέο στόχο της εταιρείας μας.

Η αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων σε συνδιασμό με την ανάπτυξη τεχνικών για την προστάσια του περιβάλλοντος οδήγησε στην ποιστοποίηση του προγράμματος Περιβαλλοντικού Συστήματος Διαχείρισης  ISO 14001 : 2004 .

 

     Η εταιρία ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν.3852/2010 '' Πρόγραμμα 

      Καλλικράτης '' και της διαδικασίας σχεδιασμού νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020

      του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την αντιμετώπιση των

     αρδευτικών αναγκών και την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων , μπορεί να

      αναλάβει την εκπόνηση μελέτης για την ένταξη των Δήμων - ΤΟΕΒ στο νέο πρόγραμμα.

 

 

 

      Η εταιρία ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ ολοκλήρωσε τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της με σκοπό την
    κάλυψη των παραγωγικών  και αποθηκευτικών αναγκών.

      Το νέο κτίριο εμβαδού 1000 τμ  επικοινωνεί με τις εγκαταστάσεις του παλαιού κτιρίου
   και με τον σύγχρονο εξοπλισμό του  θα διευκολύνει την
οργάνωση και την παραγωγική διαδικασία .

 

 

 
                 
               

 

    Copyright © 2011 EVDOS